Търговска марка

BN PRODUCTS е запазена марка на "БИ ЕН ГРУП" ЕООД.

Право да се разпорежда с търговската марка и логото има изключително и само "БИ ЕН ГРУП" ЕООД.

Продажбата на продукти внасяни и предлагани на пазара от "БИ ЕН ГРУП" ЕООД  може да се извършва само със съгласието и след оторизация от страна на "БИ ЕН ГРУП" ЕООД.

При констатиране на нарушения "БИ ЕН ГРУП" ЕООД си запазва правото да урежда възникнали спорове и противоречия по силата и чрез методите на действащото законодателство в Република България и Европейски съюз.