Гаранция

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Всички продукти предлагани от "БИ ЕН ГРУП" ЕООД са нови, неразопаковани и с гаранция.

   Приемането на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия от страна на потребителя.

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта.

 Съгл. чл.112, ал.1 от ЗЗП, при несъответствие на получената стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, което трябва да се извърши в срок от 1 месец, съгл. чл.113, ал. 1 от ЗЗП. След изтичането на този срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума.

Потребителят може да упражни правото си на предявяване на рекламация в законовия срок, съгл. чл. 115, ал. 1 от ЗЗП, като за евентуални несъответствия продавачът трябва да бъде уведомен в момента на констатирането им от потребителя.

Претенция за рекламация се предявява, след като демонтираният радиатор бъде изпратен или предоставен лично в офиса на "БИ ЕН ГРУП" ЕООД. Не се приема претенция за рекламация от клиенти, които откажат да демонтират радиатор, както и претенции, подадени по телефона.

Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгл. чл. 120 от ЗЗП.

Рекламацията се предявява пред търговеца или упълномощено от  него лице, срещу представяне на касова бележка или фактура или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Не се приема предявяване на претенция за рекламация, ако радиаторът не е демонтиран.

Гаранцията не се признава при повреди настъпили при транспортиране след получаване на стоката от потребителя, както и при механични повреди вследствие на неправилен монтаж.

Продавачът не носи отговорност за нормалното експлоатационно износване на стоката.

За да се валидизира гаранцията, копие от гаранционната карта с дата на монтажа, подпис и/или печат трябва да бъде върнато във фирмата – вносител по факс или e-mail до 72 часа от монтажа на стоката, но не по-късно от 7 /седем/ работни дни от датата на покупката.

Условието важи за всички потребители, включително за дилърите на „БИ ЕН ГРУП“ ЕООД.

Рекламация се предявява при представяне на заверена гаранционна карта и срещу издаден документ за покупка на продукт.

БИ ЕН ГРУП“ ЕООД поема отговорност до размера на сумата, заплатена на фирмата за съответния продукт.

В случаи на продажба чрез дилър на „БИ ЕН ГРУП“ ЕООД – до размера на сумата, заплатена от дилъра към “БИ ЕН ГРУП” ЕООД.

При липса на несъответствия, претенции за връщане на стоката се предявяват до 7 работни дни от закупуването й.

 

 

 

 

Гаранцията губи своята валидност  при:

  •  механични повреди и повреди породени от неправилен монтаж, неправилна техническа поддръжка или липса на такава; неизправни: термостат, гарнитура на глава, водна помпа, липса на охладителна течност, недостатъчна концентрация на антифриз, използване на добавки за запушване и отпушване на системата;

 

  • непромита охладителна система при монтажа на новия радиатор
  •  неправилен монтаж или неправилна поправка от страна на купувача /Монтажът трябва да се извърши от специализиран  сервиз или специалист/.
  •  неизпратено копие от гаранционната карта по факс или e-mail на “БИ ЕН ГРУП” ЕООД в горепосочения срок;
  • Не се приема връщане на закупен продукт при увредена опаковка или  цялост на продукта, както и лош търговски вид, вследствие на недобросъвестно отношение от страна на купувача

 След монтаж на продукта, в гаранционната карта се попълват:

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА АВТОМОБИЛА, ДАТА НА МОНТАЖ, ПОДПИС/ И ПЕЧАТ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО МОНТАЖА НА ПРОДУКТА.

КОПИЕ ОТ ЗАВЕРЕНАТА ГАРАНЦИОННА КАРТА СЕ ПРЕДАВА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ:

  • факс:  02 946 71 69
  • e-mail: garancia@bngroup.eu
  • с обикновена поща или куриер
  • лично в офиса на "БИ ЕН ГРУП" ЕООД в гр. София, бул. "Владимир Вазов" 81